disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Riktad problemlösning - några fallstudier  
     
     
  ko En grupp på 9 highland cattle (alla med horn) ankommer till slakteriet. Djuren är oroliga vid avlastningen men du driver dem med stor drivskiva till en fålla för uppstallning före slakt. Du upptäcker att ett av djuren är aggressivt - vad gör du?
 
     
  Du skiljer djuret från övriga djur och leder det till inliggande uppstallningsbox. Detta gör att djuret kan se och lukta övriga djur vilket verkar lugnande. Framdrivning till bedövning och slakt sker individuellt och av hänsyn till att djuret är oroligt och har stora horn undviker du att driva det igenom den vanliga drivgången där risken för att hornen ska fastna är stor.  
     
     
  gris Det är en varm sommardag och en stor last med grisar anländer till slakteriet. Du vet från körjournalen att bilen varit på väg i 7 timmar och är därför noga med att kontrollera om alla djur är i bra skick. Du upptäcker en stressad gris, som ligger och flämtar i bilen. Transportören försöker på alla sätt att få grisen att gå av bilen.  Vad gör du?
 
     
  Du ber transportören att sluta och tillkallar veterinär. Veterinären är upptagen med annat och under tiden besprutar du grisen med svalt vatten. Det tar 15 minuter innan hon finns på plats. Transportören tycker att ni ska göra ett nytt försök att driva fram djuret men du vidhåller att ni inte ska driva djuret som är svårt medtagen. När veterinären ankommer är grisen död.  
     
     
  Död gris  
  Kassation av självdöda grisar. Bilden är tagen i utlandet.  
     
     
  pil bak pil fram