disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Öppet benbrotttomBenbrotttomGris med benbrott  
  Gris som fått öppet benbrott och som avlivats på plats.  
     
     
  I samband med att mekaniska system införs är det helt avgörande att avsätta tid för justering av systemen. Mekaniska giljotin-grindar är ett exempel som kräver noggrann inställning så att de inte rör sig för fort eller slår ner för hårt på djuren. Nedan syns ett exempel från ett utländskt slakteri på svår ryggskada.  
     
  Vid nybyggnation betalar det sig att få hjälp av experter på ritningsstadiet och att ställa krav på underleverantörer för att förhindra att problem uppstår, som kan resultera i kostsamma köttkvalitetsförsämringar. Dessutom ska slakteristallar i de allra flesta fall förprövas och besiktigas av länsstyrelsen innan att de byggs och Livsmedelsverket ska godkänna slakteriet innan det får tas i bruk.  
     
     
  Giljontinväggsskada  
  Nötkreatur, som fått giljotinvägg över sig på Sydamerikanskt slakteri.  
     
     
  Färsk fraktur  
  Blödningar och färska frakturer på fågel troligen orsakad av skarp inredningsdetalj.  
     
     
  pil bak pil fram