disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Konsekvenser av bedövning  
     
     
  Punktformiga blödningar är inte bara ett estetiskt problem utan också ett stort ekonomiskt problem. Blödningarna kan vara allt från knappnålsstora till 1 cm i diameter. Det förekommer oftast i lamm- och fårkött men kan också förekomma i gris och nötkött. Mycket forskning har genomförts för att förstå orsakerna till blödningarna men fullständig förklaring saknas. En förklaring är dock att blodtrycket ökar efter bedövning och att detta också ökar risken för att blodkärlen brister. Kort intervall mellan bedövning och slakt anses därför positiv också ur köttkvalitetssynvinkel.  
     
  Elbedövning ger i sig muskelsammandragningar som kan ge köttkvalitetsproblem även om bedövningen utförs korrekt, men vid elbedövning av får kan felaktig placering av bedövningstång eller för hög strömstyrka resultera i kraftiga muskelsammandragningar. Detta kan också resultera i att små kapillärer i muskeln brister och att punktformiga blödningar utvecklas.  
     
  Vid bedövning av fjäderfän i vattenbad kan hög strömstyrka orsaka köttkvalitetsproblem. För att minska köttkvalitetsproblemen (t.ex. blodbristningar och benbrott till följd av spasmer) hos fjäderfä används vanligen högre frekvenser av växelström än för övriga djurslag.  
     
     
  Blödning i vingar  
  Blödningar i vingar (vingspetsen) pga för hög strömstyrka under bedövning.  
     
     
  Blödningar påverkar naturligtvis konsumentens synintryck negativt. Därför kan inte utskärningar som bilden nedan säljas direkt till konsument. Kvalitetsförsämringen innebär därför en extra hantering för slakteriet. Man måste ta ställning till om köttet ska putsas eller om det ska ingå i produktion av t.ex. korv.  
     
     
  Punktformig blödning  
  Punktformiga blödningar i griskött.  
     
     
  pil bak pil fram