disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Ansvaret för att förhindra eller reducera förekomsten av kod 41/42 är delat mellan alla aktörer; djurägare, transportörer och slakterier. Ansvaret för att utvärdera statistiken och för att åtgärda påvisade problem ligger på slakteriet inom ramen för företagets djurskyddsplan. Koder över slaktskador används i många fall lokalt på slakterierna för att motivera anställda att förbättra hanteringen av djuren på slakterierna, men eftersom de koderna inte alls berättar hela sanningen, är det viktigt att man hela tiden arbetar förebyggande med djuvälfärden på slakteriet.  
     
     
  Hantering  
  Våldsam hantering av djur är förbjudet. Personer som hanterar djur måste vara utbildad eller på annat sätt kvalificerad för att utföra sitt jobb utan att tillgripa våld eller andra metoder som kan orsaka onödig rädsla, skada eller lidande för djuren. Bilden visar slaktkropp från gris med tydliga tecken på användning av en högtryckstvätt. Överträdelsen rapporterades till polisen.  
     
     
  Vi kommer i det följande att dela upp skaderisk och orsaker till köttkvalitetsproblem efter de olika stegen i hanteringen på slaktdagen: Transport och avlastning, uppstallning, drivning, bedövning och avlivning.  
     
     
  pil bak pil fram