disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
 

Målet med modulen är att du som kursdeltagare efter genomgång ska kunna:

  • redogöra för sambandet mellan biologiska principer, hantering av djur och konsekvenser på köttkvalitet
  • beskriva vilka konsekvenser som ovarsam hantering av djuren kan få på ekonomin
  • beskriva omvandlingen från muskulatur till kött
  • beskriva köttets sammansättning
  • förklara betydelsen av din egen roll i det dagliga arbetet för att hindra att det uppstår konsekvenser av undermålig djurhantering.
 
     
  Målsättningen med denna modul är att förstå den ekonomiska betydelsen av djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning och förstå hur en dålig hantering kan påverka köttkvalitet, ekonomi och personella resurser. Det är av särskild vikt att förstå betydelsen av sitt eget arbete i förhållande till konsekvenser på produktkvalitet. Vi avslutar modulen med några fallstudier där du får övning i problemlösning.  
     
     
  klocka

Tidsåtgång:Uppskattningsvis tar det ca 1 timme att studera innehållet i modulen som innehåller 39 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil bak pil fram