disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa  
     
     
 

Dödsstelhet inträffar efter olika lång tid efter slaktögonblicket.

 
     
     
 

Djurslag Tid efter slakt (ca antal timmar)

Lamm

6 - 18

Nöt

6 - 18

Gris

1/4 - 3

Kalkon

1

Kyckling

1/2

Fisk

1


 
     
     
  Kunskap om de förändringar som sker i muskeln de första timmarna efter slakt är nödvändiga för att t.ex. förstå köttets vattenbindningsförmåga, färg, mörhet, saftighet och mottaglighet för bakterietillväxt. Dessutom är förståelsen av dödsstelhet en förutsättning för att kunna tillämpa många tekniker som används under uppslaktningen som t.ex. elektrisk stimulering, varm-styckning, kylning, frysning, uppvärmning, hackning och formning.  
     
  Det är viktigt att veta att muskler är mycket känsliga för de fysiska förhållandena (som temperatur) under tiden från slakt till dödsstelhet. Till exempel kan slaktkroppar stimuleras elektriskt strax efter slakt för att påskynda uppkomsten av dödsstelhet, som är önskvärd i nöt- och lammkött medan elektrisk stimulering av slaktkroppar från gris oftast sänker grisköttets kvalitet. Om slaktkroppar fryses in innan dödsstelheten har inträtt, kan det få mycket oönskade konsekvenser.  
     
     
  pil bak pil fram