disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  köttfärs  
  Vi slaktar djur för att få kött men hur ser man på köttet att djurhanteringen varit god? Fotograf: Anne Algers, SLU.  
     
     
  I tidigare delar av kursmaterialet har du fått kunskaper i biologiska principer och hur djur ska hanteras på slaktdagen enligt lagstiftningen och det vi kallar beprövad erfarenhet. Kunskaper som ligger till grund för denna modul, som handlar om vilka konsekvenser slakthantering, utan hänsyn till biologiska principer, kan få för produktkvalitet.  
     
  Målsättningen med denna modul är att förstå den ekonomiska betydelsen av djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning och förstå hur en dålig hantering kan påverka köttkvalitet, ekonomi och personella resurser. Det är av särskild vikt att förstå betydelsen av sitt eget arbete i förhållande till konsekvenser på produktkvalitet. Vi avslutar modulen med några fallstudier där du får övning i problemlösning.  
     
     
  pil fram