disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Den bultpistol som används i Sverige vid bedövning av kaniner är fjäderspänd. Det vill säga, den laddas genom att en fjäder spänns och avlossas efter ett tryck på en knapp. Det finns även krutladdade bultpistolar men de fjäderspända är att föredra då krutlukten gör kaninerna oroliga.  
     
     
   
  Filmen visar hur bultpistolen laddas och sedan hur bulten skjuts fram. Fotograf: Anna Malmsten.  
     
     
  Även kul- och hagelvapen kan användas vid kaninslakt i Sverige. Detta kräver dock att användaren innehar vapenlicens.  
     
     
  Kanin lyft  
  Finkalibrigt kulvapen (klass 4, kaliber 22 long rifle) tillåtet för bedövning och/eller avlivning av kanin. Fotograf: Anna Malmsten.  
     
     
  På kaniner ska bultpistolen eller kulvapnet placeras mitt på den högsta punkten av huvudet och riktas mot käkvinkeln. Bultpistolen ska ha direktkontakt med djuret medan kulvapnet ska hållas en liten bit ifrån.  
     
  Vid distansavlivning, som kan krävas om ett djur rymt från en inhägnad eller inte går att fångas in, kan slakten jämställas med jakt av vildkanin som oftast avlivas med hagelvapen eller kulvapen av mindre kaliber (klass 4 eller större). Att använda kul- eller hagelvapen inomhus för slakt av kanin kan ur personalsäkerhetssynpunkt inte rekommenderas utom i nödfall (se avsnitt om bedövning).  
     
     
  pil bak pil fram