disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  Enligt lag ska alla djur som slaktas i Sverige bedövas före avlivning. Bedövningen innebär att djuret görs medvetslöst och att medvetslösheten ska vara fullständig ända till dess djuret avlivats genom avblodning. God bedövning är avgörande för god djurvälfärd vid slakt, och kunskap om vad som händer fysiologiskt samt om användning av vapen och annan utrustning är i sin tur avgörande för att kunna bedöva effektivt.

Dessutom påverkar skötsel och underhåll av utrustning i högsta grad bedövningseffekten. Oavsett vilken bedövningsmetod och vilken utrustning man väljer är det alltid en kompromiss mellan olika faktorer. Det finns ingen metod eller utrustning som bara har fördelar. Det är viktigt att känna till för- och nackdelarna med de metoder och den utrustning man använder.
 
     
     
Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
  Målet med avsnittet är att du som kursdeltagare efter genomgång ska:
  • Redogöra för vapenanvändning vid bedövning/avlivning av kanin.
  • Redogöra för placering av bultpistol, kulvapen respektive slag mot huvudet vid bedövning av kanin.
 
     
     
  klocka

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 15 minuter att studera innehållet i modulen som innehåller 5 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil fram