disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Kaniner som har hanterats av människor regelbundet tenderar att vara mindre stressade vid slakt jämfört med kaniner utan regelbunden mänsklig kontakt. Även djurets tidigare erfarenheter spelar roll för hur stressat det blir vid hantering. Positiva erfarenheter kan göra att djuret blir mindre stressat vid fortsatt hantering medan negativa erfarenheter kan göra djuret mer stressat.  
     
  Kaniner är normalt lugna djur och hanteras de på rätt sätt kan detta lugn bibehållas. En kanin som är lite stressad kan ofta bli lugn genom att man stryker den bakåt från huvudet över öronen. Kaninerna får ej lyftas upp i huvudet, öronen, fötterna, svansen eller pälsen vilket kan orsaka smärta och lidande. Man bör heller inte lyfta en kanin med händerna runt dess bröst korg. Sprattlar kaninen till då är det lätt att man klämmer ihop greppet vilket kan resultera i revbensbrott på kaninen.  
     
  Kaninerna ska lyftas med ordentligt tag om nackskinnet. Samtidigt ska man med den andra handen stödja bakdelen så att bakbenen fixeras. Om bakbenen får hänga fritt finns risk för att kaninen börjar sprattla i luften vilken kan resultera i spontanbrott på ryggkotpelaren. När kaniner skall bäras skall man stoppa in dess huvud mellan armen och kroppen, för att minska synintryck, samtidigt som greppet om nackskinnet behålles liksom understödet under buk och bakben. Detta brukar kallas för fotbollsgreppet och relaterar till hur man håller en amerikansk fotboll.  
     
     
  Kanin lyft tom Uppfödningssystem  
  Kaninen ska lyftas med ett rejält tag om nackskinnet och stödjas under buk och bakben. Fotograf: Anna Malmsten.  
     
     
  pil bak pil fram