disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  En viktig egenskap för att kunna bedöva djur är tålamod – rätt tillfälle för skott eller slag måste inväntas. För att underlätta bedövningsförfarandet vid mekanisk och elbedövning är det nödvändigt att begränsa rörelsefriheten så att utrustningen kan placeras och riktas korrekt. Det är särskilt viktigt när en bult eller ett skott ska riktas mot huvudet och träffa inom ett mycket begränsat område.  
     
  Enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur, saknr L22 får följande bedövningsmetoder användas för kaniner: bultpistol, kulvapen, slag mot huvudet eller elektricitet.  
     
  Bultpistol, kulvapen och slag mot huvudet räknas alla som metoder för mekanisk bedövning. Vid mekanisk bedövning ska djurets rörelsefrihet begränsas så att skottet eller slaget kan placeras rätt. Kaniner får fixeras genom manuell fixering, det vill säga de får hållas fast.  
     
     
Bedövning med bultpistol  
     
     
  Bultpistol  
  Bilden visar en laddad bultpistol avsedd för kaniner. Fotograf: Anna Malmsten.  
     
     
  pil bak pil fram