disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  Biologiska principer och hanteringsavsnitten har syftat till att ge en djupare förståelse för de djur som vi slaktar. Detta genom att ge en ökad kunskap om de grundläggande förutsättningarna så så fysiologi och viktiga beteenden samt den praktiska hanteringen vid hemslakt och på slakteriet. För djurets välfärd är det viktigt att man vid hantering och fixering tar hänsyn till grundläggande biologiska principer.

Vidare måste själva bedövningen vara effektiv och likaså kontrollen av att djuret har förlorat medvetandet innan kroppen hanteras vidare. Vid kontroll av medvetslöshet bedöms bedövningens kvalitet, vilket är avgörande för att djuret inte utsätts för onödigt lidande. Lika viktig är kunskapen om hur man ska agera om bedövningen är otillräcklig, det vill säga vilken reservmetod som används.
 
     
     
Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
  Målet med avsnittet är att du som kursdeltagare efter genomgång ska:
  • Redogöra för vilka typer av bedövningsmetoder som är tillåtna vid bedövning av kaniner inför slakt.
  • Redogöra för lämpliga indikatorer vid kontroll av bedövningskvalitet.
 
     
     
  klocka

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 15 minuter att studera innehållet i modulen som innehåller 12 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil fram