disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Bultning med bultpistol, slag mot huvudet och användning av el är enbart metoder för bedövning av kaniner. Kaninerna avlivas genom avblodning. Sticktiden, alltså tiden från det att djuret har bedövats till dess att avblodningen påbörjats, ska alltid vara så kort som möjligt eftersom det minskar risken för att djuret ska återfå medvetandet och därmed utsättas för onödigt lidande.  
     
  Avblödningen ska utföras på ett sätt som åstadkommer snabb, ymnig och fullständig avblödning. Under alla omständigheter skall avblödningen utföras innan djuret återfår medvetandet. Avblodning ska utföras genom att man öppnar båda halspulsådrorna eller det gemensamma blodkärl som dessa ådror utgår ifrån.  
     
     
  Kanin lyft  
  Avblodning sker genom kapning av blodkärl. Illustration: Anne Larsen, SLU.  
     
     
  pil bak pil fram