disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
       
       
Index Hov- och klövdjur
       
       
  Biologiska principer
Introduktion 1-2
Syn 3-6
Hörsel 11-13
Lukt 18-19
Känsel 22-25
Hunger 32-33
Törst 35-36
Vila 39-40
Temperaturreglering 43-44
Beteende 48-53
Hänsyn till djurs beteende i samband med slakt och avlivning 57B, 58-60
Djurets förutsättningar 65-67
Smärta 68-72
Rädsla 78-80
Medvetande och bedövning 81-83
Slakt utan bedövning 84
Stress 85-87
Lidande 88-89
Djurvälfärd 90-94
Djuretik 100-103
Avslutning 109-113

Lagstiftning
Introduktion 1-4
Kort om juridik och ansvar 5
EU:s slaktförordning 6-8
Svensk lag, förordning och föreskrift 9-10
Offentlig kontroll 11
Ansvar, brott och påföljd 12-18
Avslutning 19-21

Hantering
Inledning 1-2
Faktorer som påverkar beteendet 3-4
Transport av slaktdjur 5-6
Skadade och sjuka djur 7-11
Avlastning 12-20
Djurvänlig drivning 21-35
Drivhjälpmedel 36-39
Grindar 40-43
Sammanfattning djurflödet 43
Uppstallning 44-45
Förutsättning för uppstallning 45-55
Den officiella veterinären och besiktning 56
Besiktning 56-58
Drivning till bedövning 59
Slakt utan bedövning 59
Avslutning 60-62

Bedövning
Introduktion 1-2
Sveriges stränga lagstiftning 3-4
Fixering inför bedövning 5
Mekanisk bedövning 5
Bedövning med bultpistol 6-14
Bedövning med kul- eller hagelvapen 15-18
Sticktid vid mekanisk bedövning 20
Bedövning med elektricitet 21-31
Sticktid vid elektrisk bedövning 31
Bedövning med gas 32
Användning av andra gaser än koldioxid 34
Sticktid vid gasbedövning 35-36
Kontroll av bedövningen 37
Kontroll av mekanisk bedövning 38-42
Kontroll av elektrisk bedövning 42-43
Kontroll av gasbedövning 43-44
Sammanfattning bedövningskontroll 45
Reservmetoder 46-48
Slakt utan bedövning 49-50
Avslutning 51-53

Vapenanvändning
Introduktion 1-2
Vapenkunskap – mekanisk bedövning 3-12
Vapenkunskap – elektrisk bedövning 13-15
Vapenkunskap – gasbedövning 15-15B
Fysiologi och bedövningsteknik - mekanisk bedövning 16-22
Fysiologi och bedövningsteknik - elektrisk bedövning 23-26
Fysiologi och bedövningsteknik - gasbedövning 26-26B
Distansavlivning 27
Standardrutiner 28-29
Tid mellan bedövning och avblodning 30-31
Reservmetoder 31
Skötsel och underhåll av utrustning 32-33
Arbetarskydd vid vapenhantering 34-36
Avslutning 37-39

Avlivning
Introduktion 1-2
Djurskydd och avblodning 3
Tid mellan bedövning och stick 4
Avblodning 5-9
Kontroll av att djuret är dött 10
Företagets ansvar 11
Avslutning 12-14

Konsekvenser
Inledning 1-2
Friska djur utan skador är gruden för god ekonomi 3-4
Attityder till djurvälfärd 5
Samband mellan djurhantering och kvalitet 6-8
Samband mellan muskel och kött 9-10
Köttets sammansättning 11
Muskelsammandragning 12
Vita och röda muskelfibrar 13-14
Vattenbindningsförmåga 15-17
Mörhet 18
Skador 19-20
Konsekvenser av transport och avlastning 21-23
Konsekvenser av uppstallning 24-26
Konsekvenser av drivning/hantering 27-28
Konsekvenser av bedövning 29
Konsekvenser av avlivning 30-31
Konsekvenser av lokaler och inredning 32-33
Fallstudier 34-36
Avslutning 37-39

Kvalitet
Inledning 1-2
Att mäta, förstå och förbättra 3-4
Välfärdsindikatorer 5
EU-arbete om riskbedömning och djurvälfärd 6
Företagets egenkontroll 7-9
Riskbedömning av djurvälfärd 10
Några kontrollsystem 11
Objektiva och subjektiva bedömningar 12
Egenkontroll och djurvälfärd 13-16
Djurskyddsansvarig 17
Utbildning 18
Den officiella kontrollen 19
Kvalitetssäkring och kontroll 20-21
Revision 21
Lever vi i ett kontrollsamhälle? 22
Avslutning 23-25

Speciellt om nötkreaturer
Hantering 1-2
Drivning till bedövning 3-8
Bedövning – bultpistol 9-13
Bedövning – el 14

Speciellt för gris
Hantering 1
Djurvänlig drivning 2
Uppstallning och övernattning 3
Drivning till bedövning 4-7
Bedövning 8
Bedövning med bultpistol 9-10
Bedövning med gas 11-12

Speciellt för får
Hantering 1-2
Uppstallning och övernattning 3
Drivning till bedövning 3-4
Bedövning 5
Bedövning med bultpistol 6-7

Speciellt för häst
Hantering 1
Avlastning och drivning 1-2
Djurvänlig drivning 3-4
Uppstallning och övernattning 5
Drivning till bedövning 6
Bedövning 6-7
Bedövning med bultpistol 7
 
       
       
    pil fram