disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
   
     
  Djurägaren kan lasta av hästen innan den leds in av personalen. Om det är lämpligt kan djurägaren även hålla i hästen vid bedövningen, vilket kan ha en lugnande effekt. Fotograf: Birgitta Staaf Larsson, SLU.  
     
     
  I vissa fall körs hästar in via en anställd djurtransportör eller djurambulans. Det kan röra sig om enstaka hästar eller t.ex. en grupp från trav-/galoppstall. Under transporten är hästarna separat indelade eller uppbundna. I svensk lagstiftning framgår tydligt att hästar ska ledas individuellt i samband med slakt. De får alltså inte släppas lösa och drivas.  
     
  Hästar är utpräglade flyktdjur som kan reagera häftigt och kraftfullt på olika störningsmoment. De hårda hovarna och det faktum att hästar ofta är skodda gör dem särskilt känsliga för hala underlag. Skarpa svängar ökar också risken för att djur halkar.  
     
     
   
     
  Hästen i filmen halkar och går omkull, innan den snabbt reser sig igen. Hästar ska i möjligaste mån ledas så att skarpa svängar och halkrisk undviks. Risken för halka ökar om hästen är skodd. Fotograf: Birgitta Staaf Larsson, SLU.  
     
     
 
Kom ihåg!

Om hästen är skodd är risken för halka större.
 
     
     
  pil fram pil fram