disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  Hästslakten i Sverige har minskat betydligt under de senaste tjugo åren; krav på hästpass, skärpta regler om nödslakt och personliga värderingar kan nämnas som möjliga orsaker till förändringen. Konsumtionen av hästkött i Sverige är visserligen låg men efterfrågan är trots det större än tillgången eftersom hästkött importeras regelbundet. Majoriteten av Sveriges hästägare väljer att avliva hästen på andra sätt än genom slakt. Slakt av häst blir därför en biverksamhet för de flesta slakterier och det finns sällan en enskild slaktlinje för hästar, vilket medför att slakten oftast bara sker under enstaka veckodagar. Med så små volymer blir hanteringen kostsam och avräkningspriset på hästkött är därför lågt i jämförelse med de flesta andra europeiska länder, där också efterfrågan är betydligt större. Stora skillnader i avräkningspris kan skapa möjligheter för uppköpare att tjäna pengar genom att förmedla svenska hästar till slakt utomlands.  
     
  Från de hästskattningar som är genomförda kan slutsatsen dras att antalet hästar som inrapporteras döda varje år inte uppgår till det antal som kan antas avlida och det ”saknas” förmodligen hästar i statistiken. Det finns väl dokumenterat att långväga slakttransporter av levande hästar förekommer regelbundet i Europa. Transporterna har konstaterats ske under mycket dåliga förhållanden och medför allvarliga djurskyddsproblem. Då det ofta saknas säkra uppgifter om ursprungsland för de hästar som transporteras går det inte att utesluta att hästar som ”saknas” i den svenska statistiken skickas till slakt i andra länder. En ökad slakt av häst i Sverige kan minska risken för att hästar hamnar på långväga slakttransporter samtidigt som mindre hästkött skulle behöva importeras.  
     
   
     
     
Avlastning och drivning  
     
  Privatägda hästar körs ofta in till slakteriet i den egen hästtransporten. De flesta slakterier vet på förhand att en häst är på väg in och kan förbereda för att ta emot direkt vid ankomst. En häst som ska slaktas och användas som livsmedel ska ha ett pass, där viktig information om bl.a. identitet och läkemedelsbehandlingar framgår.  
     
     
  TransporttomTransport  
  Transport av häst. Fotograf: Vanja Sandgren, SLU.  
     
     
  pil fram