disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Skadade och sjuka djur  
     
     
  Det förekommer att djur transporteras till slakt trots att de är drabbade av sjukdomar eller skador. De påfrestningar som lastning och transport innebär kan orsaka att sjukdomar utlöses eller att befintliga skador förvärras. Naturligtvis kan djur även skada sig under själva transporten. För att kunna hantera sjuka/skadade djur på ett bra sätt behöver personalen på slakteriet kunna avgöra hur allvarlig skadan/sjukdomen är. Personalen ska också kunna besluta att avliva allvarligt sjuka/skadade djur direkt.  
     
  I avsnitten nedan nämns den officiella veterinärens besiktning, som utförs både före slakt, på levande djur och efter slakt, på kroppar och inre organ. För att köttet ska förklaras vara tjänligt som livsmedel måste både det levande djuret och därefter köttet ha godkänts.  
     
     
Transport av skadade/sjuka djur  
     
     
  Djur som är sjuka eller skadade får i normalfallet inte transporteras till slakt. Ibland uppstår meningsskiljaktigheter när olika personer bedömer djur inför transport. I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:2) om transport av levande djur, saknr L5, kan man läsa följande:  
     
  1 kap. 7 § L5
Djur får endast transporteras när de är lämpliga att transportera...”
”...Djur som är sjuka eller skadade får inte transporteras...”

...Andra stycket gäller dock inte de djur som har en lindrig skada eller sjukdom och då transporten inte kan anses medföra lidande...”
...Vid tveksamhet om djurens lämplighet för transport ska veterinärs råd följas...”
 
     
  Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:2) om transport av levande djur,senast ändrad genom 2010:84, saknr. L5.  
     
  Det är alltså djurhållarens ansvar att inte begära transport av djur som inte är lämpliga att transportera och det är också transportörens ansvar att inte lasta sådana djur. Om djurets sjukdom eller skada är lindrig får det dock transporteras, förutsatt att transporten i sig inte kan anses förvärra djurets lidande. Exempel på tillstånd som kan förvärras av transporten är kraftig hälta, allvarliga öppna sår, samt om djuret har nedsatt allmäntillstånd (som till exempel kan innefatta feber, påverkad andning och orkeslöshet).  
     
     
  KroppshållningtomKroppshållning  
  Exempel på djur som inte ska transporteras, djurens kroppshållning indikerar smärta och nedsatt allmäntillstånd och de har även sår.  
     
     
   
     
  Det ungdjur som kommer ut sist ur fordonet är i dåligt skick. Djuret är magert och smutsigt. Allmäntillståndet är nedsatt vilket också märks genom att djuret inte hänger med resten av gruppen ur bilen. Djuret borde inte ha transporterats, men när så ändå har skett behöver man ta ställning till om det ska avlivas där det befinner sig, slaktas direkt eller om det kan stallas upp kortare tid. Filmen är tagen i Spanien. Fotograf: Antonio Dalmau.  
     
     
  pil bak pil fram