disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Grindar  
     
     
  GrindtomGrindtomGrind  
  Fotograf: Lotta Berg, SLU.  
     
     
  Många drivsystem är beroende av olika typer av grindar för att skilja av grupper eller individer vid drivning, individuell uppstallning och bedövning.  
     
  Förutom enkla, manuella grindar används grindar av typen ”giljotin” (en skiva som fälls ner uppifrån) och ”saloon” (två grindar som fälls in från sidorna och möts) som kan vara lufttrycksstyrda. I vissa system används även automatiska drivväggar.  
     
  I samband med stängningar finns risk att djur träffas av grindar, vilket kan medföra rädsla, smärta och ibland allvarliga skador. Exempelvis kan grinden slå i och ibland pressa mot huvud, hasor eller bakryggens känsliga benutskott. Risken att grindar stängs på djuren är kanske särskilt stor vad gäller nötkreatur och framför allt unga tjurar, som ofta försöker tränga sig förbi varandra när de går i drivgångar. Det kan då vara svårt att undvika att grindar stängs på djuren, vid t.ex. separering i endjurs- eller bedövningsbox. Det krävs skicklighet för att arbeta med grindar på ett bra sätt, men framför allt krävs förståelse för att grindar som slår i eller klämmer djuren kan orsaka betydande smärta, rädsla och skador.  
     
  En generellt låg stressnivå i stallet underlättar all hantering och drivning av djuren och underlättar därför även arbetet med grindar. Stress till följd av bl.a. pådrivning, hög ljudnivå, och ofördelaktig stallutformning genererar ofta trängsel och förflyttningar i högt tempo. En sådan miljö gör det svårt att manövrera grindar på ett djurvänligt sätt. Man bör också ha i åtanke att ett djur som får slag av en grind upplever smärta och rädsla som kan försvåra fortsatt hantering.  
     
     
   
     
  I detta system med automatisk indrivning ser man hur en saloon-grind stängs för att stoppa ledet efter och att en drivvägg sänks ner som en giljotingrind för att sedan driva fram det djur som ska in i boxen.

Den som manövrerar systemet behöver se till att grindarna inte stängs på djuren samt att drivväggen har lämplig hastighet. I exemplet slår drivväggen i och pressar på djurets bakdel. Det är viktigt att systemet tillåter att den som driver ser vad som händer och kan nå för att driva på djur manuellt om så behövs. Fotograf: Bo Algers, SLU.
 
     
     
  pil bak pil fram