disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
 

Målet med modulen är att du som kursdeltagare efter genomgång ska kunna:

  • redogöra för övergripande faktorer som påverkar djurs upplevelse av slaktdagen
    samt vad som styr deras beteende på slakteriet
  • beskriva lämpliga förebyggande/förberedande åtgärder inför avlastning av olika djurslag
  • redogöra för lämplig hantering av sjuka/skadade djur 
  • beskriva principer för djurvänlig hantering (baserat på förståelse för djurslags- och individmässiga förutsättningar och beteenden)
  • redogöra för korrekt användning av drivhjälpmedel
  • redogöra för viktiga faktorer, i miljön respektive hanteringen, som kan orsaka störningar i djurflödet
  • förklara vilka aspekter som är viktiga för djurvälfärden vid uppstallning
  • redogöra för den officiella veterinärens ansvar vid slakteriet
 
     
     
  klocka

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 4 timmar att studera innehållet i modulen som innehåller 63 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil bak pil fram