disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
   
     
  Hantering av gris på slaktdagen. Fotograf: Anne Larsen, SLU.  
     
     
     
 Under Biologiska principer, har djurens fysiologi och karaktäristiska beteenden beskrivits; kunskaper som ligger till grund för detta avsnitt, som handlar om hantering av djuren från det att de anländer till slakteriet. Målsättningen och personalens viktiga uppgift är ju att effektivt föra djur från transport till bedövning med lugnt och säkert handlag. För att kunna göra det krävs att man har kunskap om djuren och tar hänsyn till deras förutsättningar. Det krävs också en bra teknik för att förflytta dem och en plan för hur man ska agera när djuren upplevs som svåra att hantera.  
     
     
     
     
     
     
     
     
  pil fram