disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
  Målet med modulen är att du som kursdeltagare efter genomgång ska:
  • ha kännedom om viktiga, övergripande faktorer som styr djurens beteende samt påverkar djurets upplevelse av slaktdagen
  • känna till viktiga risker i förhållande till djurvälfärden vid insamling och transport av fjäderfän
  • kunna redogöra för aspekter viktiga för djurvälfärden vid hantering av fjäderfän i samband med avlastning från fordon och tippning ned på rullband
  • kunna beskriva principer för djurvänlig drivning av gås/kalkon på golv
  • kunna redogöra för aspekter viktiga för djurvälfärden vid uppstallning
  • kunna beskriva korrekt lyftteknik av höns/kyckling, gås respektive kalkon
  • kunna redogöra för lämplig hantering vid upptäckt av sjuka/skadade djur på slakteri 
  • känna till den officiella veterinärens roll på slakteri
 
     
     
  klocka

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 2 timmar att studera innehållet i modulen som innehåller 38 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil bak pil fram