disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Bedövning  
     
     
 Vid bedövning med bult och eltång hålls får lämpligen i grupp i en mindre inhägnad (t.ex. en box) så att den som bedövar kan närma sig djuren utan att jaga dem. Inhägnadens yta bör gärna kunna begränsas i takt med att djurantalet minskar (t.ex. genom lösa grindar). Gruppen kan trängas ihop så att de står tätt samlade, vilket underlättar infångandet av individuella djur.  
     
     
  Avblodning  
  Grupp med får i mindre inhägnad i väntan på bedövning och avblodning strax intill. Fotograf: Sofia Eriksson, SLU.  
     
     
  Det krävs ett lugnt handlag för att kunna komma nära och applicera bulten/eltången med god träffsäkerhet. Får kan med fördel fasthållas, t.ex. genom att stå gränsle över djuret , förutsatt att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas i förhållande till arbetarskyddet. Det kan vara effektivt att två personer samarbetar, där en håller i djuret medan den andra bedövar. Vid bedövning med eltång bör man närma sig djuret snett bakifrån eller stå direkt framför, för att snabbt och smidigt kunna greppa djuret med tången på ett korrekt sätt. Vid bedövning med bult kan man lämpligen stå gränsle över djuret medan man skjuter med andra handen.  
     
  Om djur av praktiska skäl skiljs från gruppen för att bedövas, bör det utföras i ett intilliggande utrymme där djuret kan upprätthålla viss kontakt med gruppen.  
     
     
 
Kom ihåg!

Att om möjligt bedöva de sista djuren i gruppen i tätt följd, för att minska stress.
 
     
     
  FixeringtomFixering  
  Exempel på hur får kan fixeras vid bedövning med bultpistol. Fotograf: Sofia Eriksson, SLU.  
     
     
  EltångtomEltång  
  Applicering av eltång framifrån (vänster) respektive snett bakifrån (höger). Fotograf, Lotta Berg, SLU.  
     
     
  pil bak pil fram