disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  Får  
  Fotograf: Karin Granström.  
     
     
 Får har mycket stark flockinstinkt som vid förflyttning innebär att de håller ihop och följer efter varandra. Detta kan utnyttjas på slakteri genom att personalen tar täten med en fårskinnsklädd attrapp när djuren ska gå ur transporten, förflyttas till bedövningsfållan etc. Det kan också vara effektivt att ta täten med en skramlande foderhink - många får är vana vid detta från t.ex. betesförflyttningar. Det är däremot inte tillåtet med s.k. judasfår.  
     
     
  FåratrapptomFåratrapp  
  Fårattrapp som används vid förflyttning av får på slakteri. Fotograf: Johan Beck-Friis.  
     
     
   
     
  Får följer attrapp in i skjutboxen. Fotograf: Anne Algers, SLU.  
     
     
 Det är inte tillåtet att ta tag i ullen på får och lyfta eller flytta dem på det sättet. Det kan orsaka smärta och ger dessutom ofta blödningar på slaktkroppen. Får bör hållas stilla som bilden nedan visar, genom att greppa under huvudet och kontrollera huvudrörelserna. Genom samma grepp kan djuret försiktigt fösas framåt korta sträckor. Vid lyft tas ett grepp över djurets bringa respektive under bakdelen. Vid bedövning är det lämpligt att fixera djuret genom att stå gränsle över det.  
     
     
  pil fram