disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
       
       
Index Fågel
       
       
  Biologiska principer
Introduktion 1-2
Syn 3-4, 7-8
Hörsel 11-12, 14
Lukt 18, 20
Känsel 22-23, 26-27
Hunger 32, 34
Törst 35, 37
Vila 39, 41
Temperaturreglering 43, 45
Beteende 48-49, 54-56,
Hänsyn till djurs beteende i samband med slakt och avlivning 57B, 61
Djurets förutsättningar 65-67
Smärta 68-70, 73-75
Rädsla 78-80
Medvetande och bedövning 81-83
Slakt utan bedövning 84
Stress 85-87
Lidande 88-89
Djurvälfärd 90-91, 95-97
Djuretik 100, 104-106
Avslutning 109-113

Lagstiftning
Introduktion 1-4
Kort om juridik och ansvar 5
EU:s slaktförordning 6-8
Svensk lag, förordning och föreskrift 9-10
Offentlig kontroll 11
Ansvar, brott och påföljd 12-18
Avslutning 19-21

Hantering
Inledning 1-2
Faktorer som påverkar beteendet 3-4
Insamling och transport 5-6
Avlastning och uppstallning 7-11
Hanteringssystem inför slakt 12- 13
Avlastning av lösa fåglar 14-16
Drivning av lösa fåglar 17-18
Uppstallning av lösa fåglar 19-23
Övernattning 24
Tippning, lyft och upphängning 25-28
Skadade och sjuka djur 29-31
Besiktning 32
Den officiella veterinärens ansvar 32-34
Slakt utan bedövning 35
Avslutning 36-38

Bedövning
Introduktion 1-2
Sveriges stränga lagstiftning 3-4
Fixering inför bedövning 5
Mekanisk bedövning 5
Bedövning med bultpistol 6-8
Bedövning genom hårt slag mot huvudet 9
Sticktid vid mekanisk bedövning 10
Bedövning med elektricitet 11-14
Andra faktorer av betydelse för elektrisk bedövning 15-19
Sticktid vid elektrisk bedövning 19
Bedövning med gas 20
Användning av andra gaser än koldioxid 22
Sticktid vid gasbedövning 23-24
Övervakning av bedövningssystemet 24
Kontroll av bedövningen 25
Kontroll av mekanisk bedövning 26-30
Kontroll av elektrisk bedövningen 30-31
Kontroll av gasbedövningen 31-32
Sammanfattning bedövningskontroll 33
Reservmetoder 34-36
Slakt utan bedövning 37-38
Avslutning 39-41

Vapenanvändning
Introduktion 1-2
Vapenkunskap – mekanisk bedövning 3-12
Vapenkunskap – elektrisk bedövning 13-15
Vapenkunskap – gasbedövning 15-15B
Fysiologi och bedövningsteknik - mekanisk bedövning 16-22
Fysiologi och bedövningsteknik - elektrisk bedövning 23-26
Fysiologi och bedövningsteknik - gasbedövning 26-26B
Distansavlivning 27
Standardrutiner 28-29
Tid mellan bedövning och avblodning 30-31
Reservmetoder 31
Skötsel och underhåll av utrustning 32-33
Arbetarskydd vid vapenhantering 34-36
Avslutning 37-39

Avlivning
Introduktion 1-2
Djurskydd och avblodning 3
Tid mellan bedövning och stick 4
Avblodning 5-9
Kontroll av att djuret är dött 10
Företagets ansvar 11
Avslutning 12-14

Konsekvenser
Inledning 1-2
Friska djur utan skador är gruden för god ekonomi 3-4
Attityder till djurvälfärd 5
Samband mellan djurhantering och kvalitet 6-8
Samband mellan muskel och kött 9-10
Köttets sammansättning 11
Muskelsammandragning 12
Vita och röda muskelfibrar 13-14
Vattenbindningsförmåga 15-17
Mörhet 18
Skador 19-20
Konsekvenser av transport och avlastning 21-23
Konsekvenser av uppstallning 24-26
Konsekvenser av drivning/hantering 27-28
Konsekvenser av bedövning 29
Konsekvenser av avlivning 30-31
Konsekvenser av lokaler och inredning 32-33
Fallstudier 34-36
Avslutning 37-39

Kvalitet
Inledning 1-2
Att mäta, förstå och förbättra 3-4
Välfärdsindikatorer 5
EU-arbete om riskbedömning och djurvälfärd 6
Företagets egenkontroll 7-9
Riskbedömning av djurvälfärd 10
Några kontrollsystem 11
Objektiva och subjektiva bedömningar 12
Egenkontroll och djurvälfärd 13-16
Djurskyddsansvarig 17
Utbildning 18
Den officiella kontrollen 19
Kvalitetssäkring och kontroll 20-21
Revision 21
Lever vi i ett kontrollsamhälle? 22
Avslutning 23-25

Speciellt om slaktkyckling
Introduktion 1
Bedövning 2
Bedövning med bultpistol 3
Bedövning med el 4-7
Bedövning med gas 8
Kontroll av bedövning 9
Elbedövning i vattenbad 10

Speciellt om gås och kalkon
Introduktion 1
Tippning, lyft och upphängning 2-5
Hantering av skadade och sjuka djur 6
Bedövning med bultpistol 7-8
Bedövning med el 9-12
Kontroll av bedövning 13
Elbedövning i vattenbad 14
 
       
       
    pil fram