disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Chinchilla  
     
     
  Elektrisk avlivning  
  Anordning för elektrisk avlivning av chinchilla. Anordningen saknar mätare för strömstyrka. Fotograf: SLU.  
     
     
  Ange en viktig orsak till varför chinchillans välfärd kan vara försämrad vid användning av utrustningen på bilden. Fundera på hur detta kan undvikas eller korrigeras.  
     
     
 
Djurvälfärd vid avlivning.

Ange en viktig orsak till varför chinchillans välfärd är försämrad. 
     
     
 
Kommentera hur detta kan undvikas eller korrigeras.

 
     
     
 
Kom ihåg!

Djurvälfärd omfattar både fysisk och psykisk hälsa.

God djurvälfärd innefattar såväl frånvaro av negativa som närvaro av positiva upplevelser och känslor.

Den mest korrekta bedömningen av djurvälfärd görs om flera olika aspekter vägs in (t.ex. hälsa, produktion och beteende).

Du hanterar djuren – du har ett mycket stort inflytande på deras välfärd!
 
     
     
  pil bak pil fram