disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Djurets välfärd  
     
     
Smärta  
     
     
Vad är smärta?  
     
  Vi upplever smärta med våra sinnen och känslor då kroppen utsätts för någonting som skadar eller kan komma att skada kroppen (t.ex. ett nyp i huden gör ont, men ger inte upphov till skada så länge det inte är för hårt). Det är klarlagt att produktionsdjuren upplever att det gör ont på liknande sätt som vi människor gör. Smärta kan delas upp i olika kategorier beroende på hur och var den uppkommer och hur länge den upplevs. Här diskuterar vi främst smärta som drabbar djuren utifrån.  
     
     
 
Olika sorters smärta

Smärta känns olika beroende på var den härrör ifrån. Smärta från huden, muskler, bindväv, ben och leder är ofta stickande, skärande, tryckande, bultande och ibland molande. Smärta från inre organ är mer diffus, molande och svårlokaliserad.

Smärta kan vara akut och gå över efter en stund, eller kronisk och upplevas under en lång tid.
 
     
     
Varför gör det ont?  
     
     
  Synfält  
  Tvärsnitt av hjärna, hjärnstam och ryggmärg. När en kroppsdel utsätts för skadliga stimuli så skickas signaler från sinnesceller via nerver till ryggmärgen och vidare till hjärnan – djuret upplever smärta. Teckning: Anne Larsen, SLU.  
     
     
  Smärta framkallas när stimuli av något slag, t.ex. våld, kemiska substanser eller temperaturförändringar, skadar eller är nära att skada kroppsvävnad. När en kroppsdel utsätts för skadliga stimuli skickas signaler från sinnesceller via nerver till ryggmärgen och därefter vidare till hjärnan. Det är först när informationen från det drabbade området når hjärnan som djuret upplever smärta. När en distinkt smärtsignal utifrån når ryggmärgen, d.v.s. innan djuret är medvetet om att det gör ont, så reagerar det reflexmässigt med att försöka komma undan. Ett djur som utsätts för en elektrisk stöt eller ett bett rycker undan kroppsdelen innan det upplever smärtan.  
     
     
  pil bak pil fram