disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Biologiska principer  
     
     
  Sinnen  
     
     
  Djuren får intryck från omvärlden via sina sinnen. Syn, hörsel, lukt och känsel ger viktig information om djurens omgivning och spelar en viktig roll i kommunikationen med andra djur och människor. Inte minst är sinnesintrycken grundläggande för hur våra produktionsdjur upplever situationen på slakteriet eller vid avlivningen.  
     
  Syn  
     
  Synen ger djuret värdefull, detaljerad information om omvärlden, t.ex. hot av olika slag eller var flocken befinner sig.  
     
     
  Näthinna  
  Ljus från olika objekt i omgivningen fokuseras av linsen på näthinnan som sänder nervsignaler till hjärnan där bilden tolkas. Teckning: Anne Larsen, SLU.  
     
     
  Även om det föreligger vissa skillnader mellan produktionsdjuren så har ögonen likartad uppbyggnad och funktion. Inkommande ljus från omgivningen når sinnesceller på ögats näthinna som sänder information till hjärnan där bilden tolkas.  
     
     
  Djupseende  
  Produktionsdjur förutom mink har en bra översikt (gult), har djupseende och kan bedöma avstånd i ett begränsat område framåt (blått) och ser ingenting alls i ett begränsat område bakåt när huvudet hålls rakt fram (grått). Illustration: Sofia Wiberg, SLU.  
     
     
  pil bak pil fram