disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Lärandemål och rekommenderad tid för lärande  
     
     
 

Målet med modulen är att du som kursdeltagare efter genomgång ska kunna:

 • redogöra för biologiska principer som har betydelse vid slakt och annan avlivning.
 • beskriva djurens sinnen, d.v.s. syn, hörsel, lukt och känsel.
 • beskriva grundläggande fysiologiska behov hos djuren, såsom hunger, törst, vila och temperaturreglering.
 • redogöra för naturliga beteenden hos djuren och hur de kan påverka djurens situation på slakteriet och vid avlivning.
 • redogöra för hur djuren kommunicerar med varandra och betydelsen av inbördes ordning mellan djuren.
 • redogöra för hur djurslag, ras, kön, ålder, genetiska förutsättningar samt djurgruppers sammansättning och hantering vid uppfödning kan påverka djurens upplevelse vid slakt och avlivning.
 • förklara begreppet smärta.
 • förklara begreppet rädsla.
 • redogöra för hur obedövad slakt påverkar djurets välbefinnande.
 • förklara begreppet stress och hur det påverkar djurens välfärd.
 • bedöma när djur utsätts för onödigt lidande och hur det kan undvikas.
 • beskriva vad begreppet djurvälfärd omfattar och hur du kan påverka djurvälfärden i din yrkesroll.
 • översiktligt redogöra för några viktiga etiska ställningstaganden vid slakt och avlivning.
 
     
     
  klocka

Tidsåtgång: Det tar ca 3 timmar att studera innehållet i modulen som innehåller 113 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil bak pil fram