disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Avslutning  
     
     
Viktiga budskap  
     
 
  • Djurvälfärd omfattar fysisk och psykisk hälsa.


  • Djur som slaktas eller avlivas kommersiellt utsätts för olika risker ur välfärdssynpunkt, t.ex. främmande miljöer, buller, lukter, synintryck, artfränder, människor, högt tempo, trängsel, felaktig hantering och kroppsliga skador.


  • Djur som används till produktion är kännande och sociala varelser med behov att kunna utföra beteenden som är viktiga för dem.


  • Ett djurs upplevelse av situationen på slakteriet påverkas bl.a. av dess ras, kön och ålder, genetiska förutsättningar samt hur det hållits och hanterats under uppfödningen.


  • Däggdjur och fåglar upplever smärta på ett likartat sätt som människor.


  • Slakt utan föregående bedövning är oacceptabelt ur djurskyddssynpunkt och förbjudet.


  • Ett djur svarar på belastning genom olika fysiologiska och beteendemässiga reaktioner. Om djuret inte klarar av att hantera eller undkomma belastningen upplevs detta som stress, vilket är negativt för djurets välbefinnande. 


  • Djur som används till produktion ska enligt lag behandlas väl och skyddas från onödigt lidande.


  • Hållande och hantering av djuren vid slakt har stor påverkan på djurets välbefinnande.  Du har ett stort ansvar och goda möjligheter att se till att djuren får en skonsam och bra vistelse på slakteriet!


 
     
     
  pil bak pil fram