disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Chinchilla  
     
     
  etik

Etiska frågeställningar, exempel 1

Du lägger märke till att den nyanställde hanterar djuren hårdhänt och lyfter ibland djuren i öronen när de är svåra att fånga.

Vad gör du?

a) Djuren skall behandlas varsamt! Jag kontaktar chefen och kräver att den
nyanställde skall bli utbildad i hur djuren skall hanteras innan denne får
fortsätta hantera djuren.

b) Jag går fram och visar hur man lyfter upp ett djur. Då har jag i alla fall
gjort vad jag kunnat.

c) Jag gör inget åt saken. Jag förstår att man kan bli irriterad och stressad
när djuren inte gör som man vill.

 
  etik

Etiska frågeställningar, exempel 2

När du är på väg hem upptäcker du att en chinchilla ser skadad ut. Du har bråttom till bilbesiktningen.

Vad gör du?

a) Den får vänta tills imorgon. Jag har bråttom till besiktningen och det tar för lång
tid att åtgärda.

b) Jag vet att enligt djurskyddsbestämmelserna skall ett skadat eller sjukt
djur tas omhand snarast. Jag flyttar chinchillan till en egen bur men är osäker
på om den behöver avlivas. Lägger en lapp till förmannen så att han kan
ta beslutet direkt när han kommer nästa morgon.

c) Jag vet att chinchillan behöver tas om hand direkt enligt djurskyddsbestämmelserna.
Jag flyttar chinchillan till en egen bur men är osäker på om den behöver avlivas.
Jag ringer förmannen för råd men får inget svar, jag avlivar då minken för
säkerhets skull.

 
     
     
 
Kom ihåg!

Enligt lagstiftningen har vi en skyldighet att behandla djur väl och skydda dem mot onödigt lidande. Du bör dessutom själv ta ställning till vilket värde och moraliska rättigheter du anser att chinchillor har. Det påverkar vilka prioriteringar du gör, hur du hanterar det enskilda djuret och därmed hur det mår under hanteringen i samband med avlivningen.
 
     
     
  pil bak pil fram