disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Hov- och klövdjur  
     
     
  GrisslakttomGrisslakteri  
  Du har tidigare arbetat på en gård som födde upp slaktgrisar, men började nyligen arbeta på ett grisslakteri. Hur kände du inför det? Fotografer: Anne Larsen, SLU (tv), Anne Algers, SLU (th).  
     
   
  etik

Etiska frågeställningar, exempel 1

Du har tidigare arbetat på en gård som födde upp slaktgrisar. Efter att produktionen upphörde fick du nyligen anställning på din nuvarande arbetsplats, grisslakteriet, där tempot och stressen är högre för djuren jämfört med din gamla arbetsplats.

Vad stämmer bäst in på dig?

a) Grisar är en produkt som ska bli livsmedel, så det spelar ingen roll
var jag arbetar med dem.

b) Eftersom jag har god hand med grisar så bestämde mig för att använda
min nya yrkesroll till att bidra till en bra djurvälfärd på slakteriet.

c) Jag var tveksam till att arbeta på slakteri eftersom det känns jobbigt att avliva djur.

 
  etik

Etiska frågeställningar, exempel 2

Du lägger märke till att en kollega hanterar djuren mycket hårdhänt vid drivningen och sparkar och slår djuren vid ett flertal tillfällen, framförallt då djuren tvekar eller stannar upp.

Vad gör du?

a) Så får man inte behandla djuren! Jag anmäler kollegan till ledningen
och föreslår att kollegan inte ska ha hand om levande djur.

b) Jag ber kollegan att vara mer försiktig med djuren. Då har jag i alla fall
gjort vad jag kunnat.

c) Jag gör inget åt saken. Jag förstår att man kan bli irriterad och stressad
när djuren inte gör som man vill.

 
     
     
  pil bak pil fram