disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
   
     
  Kunskaper om biologiska principer är viktiga för djurvänlig hantering i samband med slakt och annan avlivning. Fotograf: Anne Larsen, SLU.  
     
     
 

Djur som slaktas eller avlivas utsätts för olika risker från djurvälfärdssynpunkt. Några exempel är högt tempo, buller, möte med okända artfränder och människor, ovarsam hantering och felaktig uppstallning, liksom ofullständig bedövning och utdragen avlivning. För att minimera riskerna är det viktigt att förstå de biologiska principer som ligger till grund för djurens fysiologiska behov och beteende. Målsättningen med modulen är att du ska se situationen vid slakt och avlivning ur djurets perspektiv och förstå hur du har en direkt påverkan på detta i din yrkesroll. På så sätt kan du minska stressen och undvika att djuren utsätts för smärta och onödigt lidande. Modulen avslutas med att ta upp några viktiga etiska aspekter som är värdefulla att känna till när man arbetar med slakt och avlivning av djur. Innehållet i modulen ligger till grund för en djurvänlig hantering i samband med slakt.

 
     
     
     
  pil fram