disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Reservmetoder  
     
     
  Reservutrustning  
  Användning av reservutrustning, i detta fall stötbössa (vilken även kan användas som ordinarie bedövningsutrustning). Fotograf: Lotta Berg, SLU.  
     
     
  5 kap. 6 § L22
På bedövnings- och avlivningsplatsen ska det finnas reservutrustning för bedövning och avlivning lätt tillgänglig för att användas i nödsituationer.

Reservutrustningen ska underhållas regelbundet och besiktigas varje dag slakt sker.
Underhåll och daglig kontroll av utrustningen ska journalföras.

När det finns levande djur i lokalerna, ska det finnas lätt flyttbar utrustning åtkomlig i anslutning till stallutrymmena för bedövning och avlivning av skadade eller akut sjuka djur.
 
     
     
  Med reservmetod menas utrustning som finns till hands i händelse av att den ordinarie av någon anledning inte fungerar. Det kan också vara så att man inte i alla lägen når djur med ordinarie utrustning (t.ex. luftdriven bultpistol) och man behöver då ha flyttbar reservutrustning. Det krävs också i stallet, om man skulle bedöva avliva djur akut.  
     
  Begreppet har dock en ytterligare betydelse; om djuret inte blir bedövat vid första försöket krävs att man snabbt fattar beslut om lämplig metod för att bedöva på nytt. T.ex. genom omskjutning.  
     
  Det förekommer att djur inte blir bedövade efter skott med bultpistol. De kan antingen tydligt vara vid medvetande (t.ex. står upp eller försöker resa sig)) eller uppvisa signaler på medvetenhet vid bedövningskontrollen (t.ex. hornhinnereflex). När en sådan situation inträffar är det viktigt att noga överväga om samma vapen kan ge god effekt vid ytterligare ett försök. I annat fall ska djuret snabbt kunna skjutas om med ett annat vapen eller bedövas om med annan metod.  
     
  Om skottet har placerats/riktats uppenbart felaktigt kan det finnas anledning att exempelvis ladda om en bultpistol och skjuta igen. Mer vanligt är dock att vapnet inte ger tillräckligt med kraft, vilket i sin tur kan ha många orsaker (såsom otillräcklig laddning, fuktig ammunition eller dåligt underhåll). I en sådan situation är det inte lämpligt att skjuta om med samma vapen igen – om det upprepas måste detta utredas!  
     
     
  pil bak pil fram