disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Användning av andra gaser än koldioxid  
     
     
  Man har under lång tid studerat möjligheten att använda andra gaser för bedövning, däribland ädelgaser och kvävgas, som djuren inte kan ”känna av” på samma sätt, och som inte retar luftrören. Man har också undersökt möjligheten att blanda CO2 med andra gaser, för att minska behovet av höga koncentrationer CO2. I vissa fall har man sett att sådana blandningar också kan förkorta bedövningsförloppet. Problemet med en del andra tänkbara gaser är att de är dyrare och svårare att hantera rent praktiskt, eftersom de till skillnad från CO2 inte är tyngre än luft. Under senare år har man i vissa länder börjat använda argon och kvävgas kommersiellt för bedövning av fjäderfän, men forskningen är inte helt på det klara med ifall detta verkligen innebär djurskyddsmässiga fördelar För att kunna använda sådana gaser till grisar krävs dock vidareutveckling av moderna bedövningssystem utformade för CO2. Sådan forskning pågår för närvarande.  
     
     
   
     
     
   
     
  Reaktion på CO2 i filmen överst. Reaktion på argon i filmen nederst. Fotograf: Dr. Raj, University of Bristol.  
     
     
  pil bak pil fram