disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Utrustning utan amperemätare  
  Utrustning utan amperemätare. Detta gör det omöjligt att leva upp till kravet i lagstiftningen om att garantera att viss strömstyrka ska uppnås. Fotograf: Lotta Berg, SLU.  
     
     
  I moderna elbedövningssystem kan strömstyrkan ställas in på önskat värde. Spänningen (volt) varierar då i förhållande till motståndet, vilket är mycket praktiskt eftersom det ger en konstant strömstyrka.  
     
Sticktid vid elektrisk bedövning  
     
     
  I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur, saknr L22, står det inte längre hur lång tid som får förflyta mellan bedövning och stick vid slakt på slakterier, utan det ska skrivas in i standardrutinerna som varje företag är skyldiga att ha. De sticktider som tidigare stod i lagstiftningen kan dock användas som riktvärden för längsta acceptabla sticktid om det inte finns goda skäl att frångå detta. Sticktiderna är beroende på vilken bedövningsmetod som används eftersom olika bedövningsmetoder verkar på olika sätt och sitter i olika länge. I vår tidigare L22 (SJVFS 2008:69) stod:

Avblodning ska påbörjas
1. inom 60 sekunder efter bedövning med skjutvapen,
2. inom 20 sekunder efter bedövning med elektricitet samt
3. inom 60 sekunder efter bedövning med koldioxid.
 
     
     
  Med tillräcklig strömstyrka uppnås medvetslöshet inom mycket kort tid efter det att strömmen passerar djuret, vilket innebär att det epileptiska anfallet har utlösts. De 20 sekunderna ska räknas från det att djuret blivit medvetslöst, inte från det att tången tas av eller att fågeln lämnar vattenbadet! Som nämnts ovan kan tiden som djuret är bedövat inte på ett enkelt och tydligt sätt förlängas genom att applicera ström länge. Därför måste man också räkna sticktiden i princip från det att tången sätts på och strömkretsen slutits eller att fågeln sänkts ner i vattenbadet.  
     
     
 
Kom ihåg!

Vid elbedövning räknas sticktiden från det att djuret bedövas, vilket sker snabbt efter att strömmen börjar appliceras.
 
     
     
  pil bak pil fram