disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
  Målet med modulen är att du som kursdeltagare efter genomgång ska kunna:
  • Förklara varför det är viktigt att bedöva djur före slakt.
  • Exemplifiera olika typer av fixering inför el- respektive gasbedövning samt mekanisk bedövning.
  • Ange viktiga aspekter för att minska risk för stress och skador vid fixering.
  • Förklara övergripande den bedövande funktionen av mekanisk, el- respektive gasbedövning.
  • Redogöra för betydelsen av kraften i skottet, vapnets placering och riktning samt tillräcklig laddning för att uppnå god effekt vid mekanisk bedövning.
  • Redogöra för betydelsen av strömstyrka, varaktighet och elektrisk kontakt för att uppnå god effekt vid elektrisk bedövning.  
  • Redogöra för betydelsen av bedövningsgasens koncentration samt exponeringstid vid gasbedövning.
  • Redogöra för lämpliga indikatorer vid kontroll av bedövningskvalitet för respektive metod.
  • Beskriva lämpligt agerande vid otillräckligt bedövningsresultat (kriterier för val av reservmetod).
 
     
     
  klocka

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 2 timmar att studera innehållet i modulen som innehåller 53 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil bak pil fram