disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
   
  Nötkreatur med bultpistol i skjutbox. Fotograf: Lotta Berg, SLU.  
     
     
  Biologiska principer och hanteringsavsnittet har syftat till att ge en djupare förståelse för de djur vi slaktar genom kunskap om grundläggande fysiologi och viktiga beteenden samt den praktiska hanteringen på slakteriet. För djurets välfärd är det viktigt att man vid den hantering och fixering som föregår bedövningen tar hänsyn till grundläggande biologiska principer. Vidare måste själva bedövningen vara effektiv och likaså kontrollen av att djuret har förlorat medvetandet innan kroppen hanteras vidare.  
     
  I denna modul ges därför mer ingående kunskap om metoder för och utförande av fixering och bedövning. Vid kontroll av medvetslöshet bedöms bedövningens kvalitet, vilket är avgörande för att inte utsätta djuret för onödigt lidande. Lika viktigt är kunskapen om hur man ska agera om bedövningen är otillräcklig, det vill säga vilken reservmetod som används. Det är även viktigt att kunna utföra effektiv bedövning av djur som hanteras utanför de normala systemen, såsom vid akuta avlivningar och driftstopp eller när djur inte passar i bedövningsanordningen.  
     
  I svensk lagstiftning finns krav på att djur snabbt ska bedövas och vara medvetslösa vid slakt:  
     
  14 § Djurskyddslagen¹
Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött...”

30 § Djurskyddsförordningen²
Bedövning före slakt skall ske så att djuret snabbt blir medvetslöst. Medvetandet får inte återkomma...”
 
     
  ¹Djurskyddslag (1988:534)
²Djurskyddsförordning (1988:539).
 
     
     
  pil fram