disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Företagets ansvar  
     
     
 

Avlivning genom avblodning är, om det sköts rätt, inget djurskyddsproblem. Slakteriet ska av djurskyddsskäl kontrollera:

  • att bedövningsutrustning är i gott skick, och rätt underhållet,
  • att ammunition till bultpistoler förvarats rätt (torrt),    
  • att rätt krutladdningsstyrka används som ammunition,
  • att ett extra bedövningsvapen och ammunition finns snabbt tillgängligt om problem skulle uppstå med det ordinarie materialet,
  • att djuret är fullständigt bedövat före stick,
  • att sticket för avblodning är effektivt och ger ett rikt blodflöde,
  • att tiden mellan bedövning och avblodning inte överstiger den som angivits i företagets standardrutiner,
  • att djuret är dött innan nästa steg i slaktprocessen tar vid.

Ansvarig för att denna kontroll utförs är slakteriets djurskyddsansvarige.

Det är väsentligt att tillräckligt med kunnig personal och utrustning finns tillgänglig från det att djuret förs till bedövning till det att det är dött, för att hela processen ska ske så snabbt som möjligt. Stor vikt ska läggas på kompetens i att bedöma att bedövningen är fullständig och att djuret efter avblodning är dött.

 
     
     
  pil bak pil fram