disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Tid mellan bedövning och stick  
     
     
 

Tiden mellan bedövning och stick ska anpassas till de metoder som används vid både bedövning och stick. Se även avsnittet om Vapen, tider mellan elbedövning och stick.

I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur, saknr L22, står det inte längre hur lång tid som får förflyta mellan bedövning och stick vid slakt på slakterier, utan det ska skrivas in i standardrutinerna som varje företag är skyldiga att ha.

De sticktider som tidigare stod i lagstiftningen kan dock användas som riktvärden för längsta acceptabla sticktid om det inte finns goda skäl att frångå detta. Sticktiderna är beroende på vilken bedövningsmetod som används eftersom olika bedövningsmetoder verkar på olika sätt och sitter i olika länge. I vår tidigare L22 (SJVFS 2008:69) stod:

Avblodning ska påbörjas
1. inom 60 sekunder efter bedövning med skjutvapen,
2. inom 20 sekunder efter bedövning med elektricitet samt
3. inom 60 sekunder efter bedövning med koldioxid.

Det stod också att får och getter som bedövats genom skjutning ska börja avblodas senast 15 sekunder efter det att skottet har avlossats.

Bestämmelser om sticktider finns dock kvar i lagstiftningen när det gäller slakt för privat konsumtion i hemmet:

 
     
 

8 kap. 2 § L22
Vid mekanisk bedövning med bultpistol eller skjutvapen i samband med slakt för privat konsumtion i hemmet och vid slakt av fjäderfä, kaniner och harar för direkta leveranser
av små kvantiter kött från producenten till slutkonsument och annan avlivning ska avblodning påbörjas inom 60 sekunder efter bedövning.

Får och getter som bedövats genom skjutning bakifrån i enlighet med bestämmelserna i
7 kap. 11 § andra stycket ska avblodas senast 15 sekunder efter det att skottet avlossats. Grisar, får och getter som bedövas med elektricitet bör avblodas ännu snabbare, inom 10 sekunder, om avblodning görs via halssnitt.

 
     
 

Som det kan läsas ovan är det alltså andra regler som gäller för får och getter om de bedövats genom skjutning bakifrån, eftersom sådan bedövning sitter i kortare tid.

Observera att det är lika viktigt med en snabb avblodning vid användande av andra skjutvapen som vid bedövning av bultpistol. Det innebär att vid slakt för produktion av livsmedel är det viktigt att snabbt avbloda även om man använder skjutvapen med fri kula eller hagel. Att bara skjuta ihjäl ett djur med kula eller hagel utan att avbloda det räknas inte som slakt, och det är inte heller en godkänd avlivningsmetod i normala fall.

Observera att Jordbruksverket i sina föreskrifter inte bara använder ordet ”bultpistol” utan även ”skjutvapen”. Det är alltså lika viktigt att snabbt avbloda djuret även om man använder skjutvapen med kula. Att bara skjuta ihjäl ett djur med kula eller hagel utan att avbloda det räknas inte som slakt.

 
     
     
     
  pil bak pil fram