disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
 

Efter genomgången modul ska kursdeltagarna kunna:

  • Redogöra för vikten av effektiv avlivning ur djurskyddssynpunkt
  • Beskriva hur avblodning utförs mot bakgrund av olika djurslags anatomi
  • Redogöra för fysiologisk kontroll av avlivning- tecken på att djuret avlidit
  • De tider som gäller mellan bedövning och stick och varför de tiderna gäller, samt vilken stickmetod de gäller.
 
     
 

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 15 minuter att studera innehållet i modulen som innehåller 14 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
  pil bak pil fram