disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  tomtom  
 

Efter bedövningen sker avlivning genom avblodning. Fotografer: nöt, Jan Svedberg, SLU. Gris och får, Kalle Hammarberg.

 
     
     
  Målsättning med modulen  
     
 

Kursdeltagarna ska bli bekanta med olika djurslags anatomi och teknik som möjliggör korrekt, effektiv och säker avblodning. Modulen ska betona vikten av effektiv avblodning och kontroll ur djurskyddssynpunkt. Vidare ska modulen ge färdigheter i kontroll av avlivningen genom fysiologiska indikatorer.

 
     
     
  pil fram