disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Författare  
     
     
  De flesta författare har varit involverade i hela processen med att utveckla utbildningsmaterialet men nedanför presenteras varje författare för sig. I arbetsgruppen har utöver författarna följande personer deltagit från SCAW: Birgitta Staaf Larsson och Margareta Steen.  
     
  Veterinär Jolanta Sundqvist från Livsmedelsverket (SLV) har med stor kunnighet bistått med text och bild till avsnitten om hantering av fjäderfä på slakteri. Författarna riktar ett stort tack till följande personer, som tagit foton, som ingår i utbildningsmaterialet: Sture Andersson, DMRI, Gunilla Gålne, Wolfgang Heger, Stella Maris Huertas, Jørgen B. Kjær, Laurits Lydehøj Hansen, Ulla Schmidt och Barbro Sundström.  
     
  Anne Algers, Lektor vid Göteborgs Universitet och doktor i utbildningsvetenskap med IT applikationer. Anne har ett övergripande ansvar för utbildningsmaterialet och var ansvarig för utvecklingen av DISA då hon var anställd som projektledare (husdjursagronom) vid Institutionen för livsmedelsvetenskap, SLU. Där arbetade hon med djurhantering vid slakt och köttkvalitet. Dessutom är hon huvudförfattare till avsnittet Konsekvenser och medförfattare till avsnittet Kvalitet. Hon arbetar nu med öppen utbildning och högskolepedagogik som lektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid GU.  
     
  Lotta Berg, veterinär och lektor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara. Hon arbetar med forskning kring inhysning och skötsel av lantbrukets djur, och med frågor som rör djurhantering och djurskydd i samband med slakt och annan avlivning, inklusive lagstiftning. Lotta ansvarar för avsnittet om lagstiftning och har tagit många av de bilder som används i utbildningsmaterialet.  
     
  Kalle Hammarberg, huvudförfattare för avsnittet om avlivning och medförfattare för avsnittet om kvalitet. Veterinär sedan 1969. Har arbetat som distriktsveterinär, länsveterinär och besiktningsveterinär. Ordförande i veterinärförbundets djurskyddskommitté 2007-2011. Författare och föreläsare främst inom ämnena får, get, småskalig livsmedelsproduktion, viltrehabilitering och djurskydd.  
     
  Anne Larsen är försökstekniker vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara. Hon arbetar med alla djurslag i alla typer av projekt. Anne har i detta utbildningsmaterial i huvudsak arbetat med bild- och filmredigering, men också med fotografering och filmning.  
     
  Johan Lindsjö, veterinär, MSc, specialist i hundens och kattens sjukdomar, är huvudförfattare till avsnittet Biologiska principer. Han har erfarenheter av djurvälfärd från bl.a. stor- och smådjursvård, internationellt volontärarbete, forskning om stress och vilthälsa i Kanada samt studier av utegrisars hälsa och av utbildning i djurvälfärd vid slakt och annan avlivning.  
     
  Anna Malmsten, Fil. mag. biologi samt leg. veterinär. Har arbetat som distriktsveterinär och egenföretagare. Jägare. Är och har varit involverad i flera viltforskningsprojekt bland annat Skandinaviska björnprojektet, Projekt Fjällräv (Stockholms universitet) samt Vildsvinsprojektet (SLU). Anna ansvarar tillsammans med Jonas Malmsten för avsnittet om hägnat vilt och har dessutom skrivit avsnitten om ren och kanin.  
     
  Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär i viltsjukdomar, SVA. Han forskar kring reproduktion och sjukdomar hos älg (SLU) och har även arbetat som officiell veterinär på en vilthanteringsanläggning. Jonas ansvarar tillsammans med Anna Malmsten för avsnittet om hägnat vilt, och har filmat de sekvenser, samt fotograferat en del av de bilder som används i utbildningsmaterialet om hägnat vilt.  
     
  Arne Mustonen, veterinär och konsult (ViVet AB) åt slakterier och andra livsmedelsföretag inom hygien, egenkontroll, HACCP, arbetsmiljö, djurtransporter, avlivning och djurskydd. Arne är dessutom produktionschef och djurskyddsansvarig på slakteri och har varit besiktningsveterinär på Livsmedelsverket i 8 år och distriktsveterinär på Jordbruksverket i 12 år. Arne är författare till avsnittet Vapen.  
     
  Lina Olofsson är ansvarig för avsnitten om pälsdjur. Arbetar som forskningsingenjör på Statens veterinärmedicinska anstalt inom djurvälfärd. Har arbetat på SLU med forskning i minkars beteende, samt med WelFur projektet, en motsvarighet till Welfare Quality. Bred masterutbildning i biologi med examensarbeten i interaktioner mellan vilt och boskap samt förbättrande av produktionen i Kenya.  
     
  Viveca Sandström är husdjursagronom och har haft huvudansvar för avsnitten om djurhantering och bedövning. Tidigare har hon arbetat inom andra slaktrelaterade forskningsprojekt, däribland den omfattande EU-satsningen Welfare Quality. Viveca har en bakgrund som djursjukvårdare och har även erfarenhet av djurskyddsarbete på myndighetsnivå.  
     
  Granskare  
     
  Författarna riktar ett stort tack till följande personer, som granskat utbildningsmaterialet:
Bo Algers, SLU
Lotta Nordensten, Jordbruksverket
Krister Scherling, Livsmedelsverket
Birgitta Staaf Larsson, SCAW
Lars Dencik, Judiska centralrådet
Namir Zetali, Qibbla Halal
Karolina Thorell, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
 
     
     
  pil fram