disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
   
     
kontakt
Kontakt
Välkommen till utbildning i djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning!
     
Instruktion
Kursmaterial
Författare
Kurs
Referens
Finansiering
Indexsidor
   
   
     
     
  År 2013 införde vi i Europa en ny lagstiftning som bl.a. kräver att alla som hanterar djur i samband med slakt och annan avlivning
ska ha gått kurs och kan visa upp ett kompetensbevis. För att underlätta övergången har vi på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
med medel från Jordbruksverket, utvecklat ett utbildningsmaterial, som är fritt tillgängligt för alla att använda för att få nödvändig
kunskap i ämnet och en gemensam grund att stå på. Materialet, som är webbaserat, finns på den här webbplatsen och är tillgängligt
för alla som vill lära sig mer om djurskydd i samband med slakt och annan avlivning.
 
     
     
  Ge oss gärna feedback på materialet genom att använda brevsymbolen på första sidan av varje kapitel.  
     
     
  SLU logo Livsmedelsverket / Eulogo / Scaw / Jordbruksverket /  
     
  /Creative Commons-licens  
  Webbplatsen är utvecklad för Internet explorer version 9, Chrome version 24, Safari version 5.1
och även Ipad. Vid problem med äldre webbläsare, försök att klicka på kompabilitetsläget dvs symbol
med dokument i två delar eller uppdatera webbläsaren.